Evren Turgay Arısoy
Lisans: Hacettepe Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1998-2004
Tıpta Uzmanlık: Deri ve Zührevi Hastalıkları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2010
Tıpta Uzmanlık Tezi: Bozulmuş Glukoz Toleransı ile Akrokordon Arasındaki İlişkinin Araştırılması Tez danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Salih Gürel

Görevler
Asistan Doktor, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2005-2010
Uzman Doktor, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2010-2011
Uzman Doktor, Ardahan Devlet Hastanesi - 2011
Uzman Doktor, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2011-2013
Uzman Doktor, Özel Medivia Hospital - 2013-2014
Uzman Doktor, Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi - 2014-2014 Ekim

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Yabancı Dil: İngilizce (Ekim 2009; ÜDS Puanı: 77.50), İspanyolca, Almanca

YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1. Turgay E, Canat D, Gurel MS, Yuksel T, Baran MF, Demirkesen C:Endogenous ochronosis. Clin Exp Dermatol; 2009 Dec;34(8):e865-8 . PMID: 20055850.
A2. Özcan SY, Turgay Arısoy E, Aytekin S, Kaynak E, Akdoğan MF, Gunes P. A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions. Turkderm; 2014: 81568

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Evren Turgay, Müge Çelebi, Tülin Yüksel, Pakize Ömür Ünal Tekeli,Burçak Bozdemir, Cüyan Demirkesen. POİKİLODERMA VASKÜLARE ATROFİKANS: OLGU SUNUMU. II. Ege Dermatoloji Günleri 15-18 Mayıs 2006
D2. Canat D, Yüksel T, TURGAY E, Gürel M. S, Baran F, Demirkesen C. ENDOJEN OKRONOZİS XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14-18 Ekim, 2008 Konya.
D3. Evren Turgay Arısoy, Erhan Ersoy, Tülin Yüksel, Ferihan Uslu Bilgin, M. Fehmi BaranEMPACT: OLGU SUNUMU. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009, Ankara
D4. Evren Turgay Arısoy, Şule Yüksel Özcan, Hüsna Güder, Tülay Şahin, Resul Arısoy, Nermin Koç. SKAR ENDOMETRİOZİS: OLGU SUNUMU 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
D6. Şule Yüksel Özcan, Evren Turgay Arısoy, Sema Aytekin, Emre Kaynak, Mehmet Fatih Akdoğan.ROWELL SENDROMU: OLGU SUNUMU 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
D7. Evren Turgay Arısoy, Mehmet Salih Gürel. Bozulmuş Glukoz Toleransı ile Akrokordon Arasındaki İlişkinin Araştırılması (En iyi 2.Sözlü Bildiri ödülü) 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
Dyt.Banu EROĞUZ DEMİRÖZÜ
1973 İstanbul doğumlu olan Banu Eroğuz Demirözü, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını ise Marmara Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sporcu Beslenmesi üzerine yaptı (2008). Mesleki kariyerinde sağlık programı metin yazarlığı, çocuk beslenmesi üzerine çeşitli anaokullarına beslenme danışmanlığı, sporcu beslenmesi alanında Beşiktaş Basketbol A Takımı beslenme danışmanlığı ve birçok sporcunun beslenme danışmanlığı bulunmaktadır. Demirözü’nün Beslenme Uzmanlığı’nda özel ilgi alanları, Obezite, Hastalıklarda Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı’dır. İngilizce bilen Banu Eroğuz Demirözü, Özel M-ONEP Polikliniklerinde Beslenme Uzmanı olarak çalışmaktadır.