Op.Dr.Esra ÇELİK
Tıp Eğitimi
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık:
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Uzmanlık Sonrası Eğitim: Memorial Sloan- Kettering Cancer Center , Breast Service,
New York-USA (2007) ( Meme Rekonstrüksiyonu)
ONEP Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (2009-2010)(Fellowship)
Mesleki Çalışmalar:
1999: SSK. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Asistan)
1999-2005: HNH.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Asistan)
2005-2006 : İstanbul Kartal Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi (Uzman)
01.08.2006- 01.05.2007: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.05.2007- 01.08.2007: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center / Plastic&Reconstructive Service (Breast Service) (Observer)
01.08.2007-01.08.2009: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.08.2009- 31.08.2009 : Aydın Devlet Hastanesi- Plastik Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.09.2009- halen : ONEP Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
Yayınlar:
Nitric Acid Burns – Case Report,
Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Mahmut Dinçler, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 3, 155-157, September 2003

Early Arising Marjolin’s Ulcer In The Scalp – Case Report,
Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 4, 217-220, December 2003

The gluteal perforator – based flap in repair of pressure sores – Case Reports, Meltem Çilingir, Esra Çelik, Hasan Fındık, Ali Duman
Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 57, 342-347, 2004
Early Arising Marjolin’s Ulcer: Report of Three Cases
Esra Çelik, Hasan Fındık, Adnan Uzunismail

Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 58, n: 112-124, 2005
Versality of Botulinum Toxin-A Use In Stabilization of Pedicled Muscle Flaps – Experimental study
Esra Çelik, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail, Abdullah Sağlam
Plastic and Reconstructive Surgery, 117: 462, February 2006

The Evaluation of Transseptal Transfixion Incision on Preservation Nasal Tip Projection
Mustafa Tercan, Esra Çelik
Annals of Plastic Surgery, vol: 62, n: 6, June 2009.

Bilimsel Bildiriler:
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Malign Melanoma Gelişimi: İki olgu Sunumu (Poster)
Meltem Çilingir, Mahmut dinçler, Coşkun Taşçı, Hasan Fındık, Esra Çelik, Naci Karacaoğlan, Selçuk Öztunç, Tayfun Aköz
XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 22 Eylül – 1 Ekim 2000 – İzmir

Diz Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Nörokutan Flepleri Kullanımı (Poster)
Meltem Çilingir, Hasan Fındık, Esra Çelik, Cabbar Malkoç, Ata Uysal
XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 – 30 Eylül 2001 – İstanbul


Ters Degloving Yaralanması – Olgu Sunumu (Poster)
Esra Çelik, Mahmut Dinçler, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum Çocuklardaki El Bölgesi Rekonstrüksiyonlarında Kasık Flebi Uygulamaları: 2 Olgu Nedeniyle (Poster)
Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum

Pediküllü Kas Fleplerinin Stabilizasyonunda Botulinum Toksin-A’nın Kullanımı (Sözlü Bildiri)
Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007/ Eskişehir

Endonazal Rinoplastide Nazal Tip Projeksiyonunun Korunmasında Yüksek Transfiksiyon İnsizyonunun Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri)
Mustafa Tercan, Esra Çelik
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17- 20 Ekim 2007/ Eskişehir

Kronik Diskoid Lupus Eritematosus Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom- Olgu Sunumu (Poster)
Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

Albino Erkek Kardeşlerde Aynı Yaşlarda Gelişen BCC- Olgu Sunumu (Poster) Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Habib Başkurt, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim 2007 Eskişehir

SCC Coexisting with Rhinophyma- Case Report (Poster)
Gökhan Beyhan, Esra Çelik Soylu, Ercan Cihandide, , Mustafa Tercan
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26 2007/Kuşadası, İzmir-Turkey

Squamous Cell Carcinoma Developing Within A Chronic Discoid Lupus
Erythematosus Lesion- Case Report (Poster)
Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan,
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26, 2007/ Kuşadası, İzmir-Turkey
Evren Turgay Arısoy
Lisans: Hacettepe Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 1998-2004
Tıpta Uzmanlık: Deri ve Zührevi Hastalıkları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2010
Tıpta Uzmanlık Tezi: Bozulmuş Glukoz Toleransı ile Akrokordon Arasındaki İlişkinin Araştırılması Tez danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Salih Gürel

Görevler
Asistan Doktor, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2005-2010
Uzman Doktor, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2010-2011
Uzman Doktor, Ardahan Devlet Hastanesi - 2011
Uzman Doktor, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2011-2013
Uzman Doktor, Özel Medivia Hospital - 2013-2014
Uzman Doktor, Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi - 2014-2014 Ekim

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Yabancı Dil: İngilizce (Ekim 2009; ÜDS Puanı: 77.50), İspanyolca, Almanca

YAYINLAR
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1. Turgay E, Canat D, Gurel MS, Yuksel T, Baran MF, Demirkesen C:Endogenous ochronosis. Clin Exp Dermatol; 2009 Dec;34(8):e865-8 . PMID: 20055850.
A2. Özcan SY, Turgay Arısoy E, Aytekin S, Kaynak E, Akdoğan MF, Gunes P. A case of systemic lupus erythematosus exacerbated with erythema multiforme-like lesions. Turkderm; 2014: 81568

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Evren Turgay, Müge Çelebi, Tülin Yüksel, Pakize Ömür Ünal Tekeli,Burçak Bozdemir, Cüyan Demirkesen. POİKİLODERMA VASKÜLARE ATROFİKANS: OLGU SUNUMU. II. Ege Dermatoloji Günleri 15-18 Mayıs 2006
D2. Canat D, Yüksel T, TURGAY E, Gürel M. S, Baran F, Demirkesen C. ENDOJEN OKRONOZİS XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 14-18 Ekim, 2008 Konya.
D3. Evren Turgay Arısoy, Erhan Ersoy, Tülin Yüksel, Ferihan Uslu Bilgin, M. Fehmi BaranEMPACT: OLGU SUNUMU. XIX. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu 11-15 Kasım 2009, Ankara
D4. Evren Turgay Arısoy, Şule Yüksel Özcan, Hüsna Güder, Tülay Şahin, Resul Arısoy, Nermin Koç. SKAR ENDOMETRİOZİS: OLGU SUNUMU 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
D6. Şule Yüksel Özcan, Evren Turgay Arısoy, Sema Aytekin, Emre Kaynak, Mehmet Fatih Akdoğan.ROWELL SENDROMU: OLGU SUNUMU 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
D7. Evren Turgay Arısoy, Mehmet Salih Gürel. Bozulmuş Glukoz Toleransı ile Akrokordon Arasındaki İlişkinin Araştırılması (En iyi 2.Sözlü Bildiri ödülü) 8. Ege Dermatoloji Günleri 8-12 Mayıs 2013
Dyt.Banu EROĞUZ DEMİRÖZÜ
1973 İstanbul doğumlu olan Banu Eroğuz Demirözü, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyatetik Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını ise Marmara Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sporcu Beslenmesi üzerine yaptı (2008). Mesleki kariyerinde sağlık programı metin yazarlığı, çocuk beslenmesi üzerine çeşitli anaokullarına beslenme danışmanlığı, sporcu beslenmesi alanında Beşiktaş Basketbol A Takımı beslenme danışmanlığı ve birçok sporcunun beslenme danışmanlığı bulunmaktadır. Demirözü’nün Beslenme Uzmanlığı’nda özel ilgi alanları, Obezite, Hastalıklarda Beslenme, Sporcu Beslenmesi, Çocuk Beslenmesi ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı’dır. İngilizce bilen Banu Eroğuz Demirözü, Özel M-ONEP Polikliniklerinde Beslenme Uzmanı olarak çalışmaktadır.